HangZhou TianYuan حیوان خانگی محصولات شرکت با مسئولیت محدود

از منبع به توقف بیش از 10،000 SKU از سال 1996!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مزایای سگ
- Dec 27, 2016 -

حاضر است با مردم زندگی بهبود در مواد شانگ تضمین اساسی zhihou در این به طور فزاینده شهرنشینی از اجتماعی, مردم و Zhijian تبادل بیشتر بیشتر کمتر است، در عوض، مردم حیوان خانگی از مردم به طور فزاینده ای بیشتر تغذیه، بسیاری از مردم فکر می کنم مطرح سگ است شادی از چیزها، فکر می کنم مقاله خود مثل سگ می تواند قرار داده است خود را از احساسات گذاشته که در آن از بدن است ، چون سگ پاس معنوی از همه فکر می کند می داند مردم احساسات، چرا مانند سگ تغذیه می کند تا افراد بیشتری است؟ تغذیه سگ و چه خوب است?

یک جفت: ملاحظات آموزش

بعدی: سگ بزرگ