HangZhou TianYuan حیوان خانگی محصولات شرکت با مسئولیت محدود

از منبع به توقف بیش از 10،000 SKU از سال 1996!

سبیل گربه
- Dec 27, 2016 -

سبیل گربه گیرنده های لمسی بسیار حساس, آن می توانید با استفاده از ارتعاشات هوا ناشی از تغییرات فشار به رسمیت شناختن و درک اشیاء. در برخی موارد نقش بازی در چشم. هنگامی که مواجه ترک باریک یا سوراخ ریش بود به عنوان یک دستگاه اندازه گیری به بدن منتقل می شود.

هر گربه وجود ریش توانا طولانی، شما نگاه نمی کردن در ریش دراز، نازک از چند آه! و سبیل در بچه گربه ها به مردم، شاید فقط ظاهر تزئینی, اما برای گربه، اما اندام حسی ویژه است.